Preskočiť na hlavný obsah
noneLekár v Afrike s dieťaťom

SOCIÁLNY VPLYV

Veríme, že nikto by sa nemal cítiť bezmocný pri ochrane tých, ktorých miluje. Preto je ponuka kvalitných a dôveryhodných hygienických výrobkov jadrom všetkého, čo robíme. Chápeme, že správna hygiena je základom dobrého zdravia a dobré zdravie je nevyhnutné pre dobrý život.

Naša misia: aby sa správna hygiena stala realitou, ktorú si môže dovoliť každý

Našou víziou je vytvoriť zdravší svet založený na spávnej hygiene. Naša misia spočíva v tom, aby sa správna hygiena stala realitou, ktorú si môže dovoliť každý. Mikróby stoja naše zdravotnícke zariadenia globálne 570 miliárd libier a milióny ľudí prichádzajú o život kvôli chorobám, ktorým sa dá predchádzať. Preto sa usilujeme poskytovať kvalitné antibakteriálne výrobky a vzdelávať v oblasti hromadnej hygieny.

Pomáhame miliónom rodín na celom svete

Veľmi nás teší skutočnosť, že značka Dettol je hlboko zakorenená v miliónoch rodinách po celom svete, pokiaľ ide o hygienu, ochranu pred choroboplodnými zárodkami a prevenciu chorôb. Od prarodičov po novorodencov, naše hygienické riešenia chránia ako aj zdravých ľudí tak aj tých, ktorých imunitný systém je najzraniteľnejší voči mikróbom.

none

Využitie sily ochrancov

Veríme, že je dôležité posilniť a vybaviť ľudí správnymi hygienickými znalosťami, aby sa prerušila reťaz infekcie. Preto dbáme na:

  • Vzdelávanie jednotlivcov ako sú deti, čerstvé matky, pracovnící v prvej línii, vedúci komunít a ďalší o dôležitosti hygieny prostredníctvom našich programov. Napríklad sme prostredníctvom našich školských programov s našou hygienickou výchovou oslovili globálne viac ako 8 miliónov nových matiek a milióny detí a dospievajúcich.
  • Uzavretie partnerstiev s vládou a verejnými orgánmi (národnými aj lokálnymi), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti politiky a plánovania, budovania infraštruktúry, monitorovania a presadzovania. Primárne zameranie na školy a centrá zdravotnej starostlivosti.
  • Akademický pracovníci, lekári a pedagógovia: podpora výskumu a vedeckého porozumenia v otázkach hygieny zvyšuje dôveryhodnosť a autoritu. Výukové centrá pre výučbu hygieny a starostlivosti o zdravie, kde je vysoké riziko.
  • Médiá: hygienu a zdravotnú výchovu realizujeme aj prostredníctvom televíznej komunikácie, sociálnych médií a tlače.

Spolupracujeme s rôznymi charitatívnymi organizáciami a mimovládnymi organizáciami po celom svete, aby sme dostali zdravotnú výchovu do domovov mnohých znevýhodnených rodín - práve tieto jednotlivé mikrointervencie spôsobujú dlhodobé globálne zmeny. Dettol je všadeprítomný ochranca, ktorý bude aj naďalej chrániť vaše okolie pred nebezpečenstvom.

Projekt: Prístup k fondom

Zaviazali sme sa tiež pomáhať, keď to ľudia najviac potrebujú, a často práve vtedy, keď dôjde ku katastrofe. Napríklad ako súčasť našej materskej spoločnosti RB sme zmobilizovali 40 miliónov libier ako súčasť nášho fondu RB Fight for Access Fund na riešenie nášho spoločného boja proti šíreniu Covid-19. Naším okamžitým zameraním je riešenie stresu, ktorému čelia naši spotrebitelia a komunity, kde pôsobíme, s cieľom prelomiť reťaz infekcie.

Projekt prístup k fondom: Podpora národných zdravotníckych pracovníkov

Rovnako sme hrdí na to, že sme darovali balíčky s výrobkami Dettol 150 000 národným zdravotníckym pracovníkom, počnúc tými, ktorí pracujú v nemocniciach v mestách Nottingham, Hull a Chesterfield; kde bol náš produkt vynájdený, vyvinutý a distribuovaný do celého sveta.

Naše značky majú zásadnú úlohu pri podpore hygieny a zdravia v boji proti súčasnej pandémii Covid-19. “

none
Laxman NarasimhanGlobálny výkonný riaditeľ RB
none

Pomoc pri katastrofách

V prípade katastrofy reaguje Dettol darovaním produktov a niekedy aj peňažnými darmi na úsilie o zmiernenie následkov katastrof. Chceme pri vás stáť - to je to, čo nás poháňa každý deň; byť schopný chrániť ľudí a miesta, ktoré máte radi.

Zdroj:

  1. Globálne zdravie a budúca role Spojených států. Washington (DC): National Academies Press (USA); 15. května 2017, Infekční choroby, pandemická chřipka a antimikrobiální rezistence: Globální zdravotní bezpečnost je národní bezpečností. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK458470/

NAŠE ZNALOSTI