521 KITCHEN HOTSPOTS

Mnoho rodín trávi väčšinu času v kuchyni. Je to zároveň aj obľúbené miesto baktérií. V skutočnosti k väčšine otráv jedlom dôjde doma než von, ako dôsledok zlej hygieny potravín a v kuchyni v domácnosti. Takže, čo môžete urobiť, ak chcete zabrániť šíreniu sa škodlivých baktérií?

Nemusíte vyleštiť všetko, ale sú určité ohniská mikróbov, ktoré potrebujú vyčistiť viac ako ostatné, aby ste zaistili bezpečnosť v kuchyni v  celej jej kráse.

Hlavné ohniská mikróbov v kuchyni:

Utierky alebo špongie

Ak necháte utierky na umývanie mokré, baktérie sa v nich môžu rapídne rozrastať. Tieto baktérie sa môžu rozšíriť na iné predmety a povrchy po celej kuchyni, keď sa utierky alebo špongie znovu použijú. Používajte buď jednorazové utierky na umývanie alebo dekontaminujte opätovne použiteľné utierky a špongie tak, že ich namočíte do dezinfekčného prostriedku Dettol Disinfectant.

Kontaktné povrchy s potravinami

Pracovné plochy a dosky na krájanie sa ľahko kontaminujú baktériami zo surových potravín, ako je mäso, hydina, šaláty, ovocie a zelenina. Surové a pripravené potraviny by ste mali uchovávať osobitne, ideálne použite dosky na krájanie rôznych farieb pre každé. Všetky povrchy by mali byť vyčistené a dezinfikované po každom použití a rovnako je potrebné aj dôkladné umytie si rúk.

často dotýkané povrchy

V kuchyni existuje niekoľko povrchov, ktoré predstavujú možnú cestu prenosu mikróbov. Pred prípravou jedla by ste si mali umyť ruky mydlom, dokonca aj keď nie sú viditeľne špinavé. Povrchy by ste mali pravidelne dezinfikovať, pretože ich môžete kontaminovať dotykom špinavých rúk, na ktorých sa zachytili baktérie zo surových potravín. Medzi často dotýkané povrchy patria:

  • vnútorné povrchy chladničky, mrazničky a variča 
  • rukoväte dvierok a zásuviek
  • pracovné plochy lavíc
  • kohútiky

Drezy

Môžu byť kontaminované, ak v nich umývate surové potraviny (napr. hydinu, surové ovocie, šaláty a zeleninu) pred prípravou jedla. Aj umývanie kontaminovaných vecí, ako sú kuchynské špongie a utierky na umývanie, alebo ak ich používate na vyčistenie drezu, prispieva ku kontaminácii baktériami. Povrchy drezov a okolité plochy, vrátane kohútikov, by sa mali pravidelne dezinfikovať pomocou Antibakteriálneho spreja na povrchy Dettol

Odpadkový kôš

Odpadkový kôš je ďalším ohniskom mikróbov. Používajte kôš s vrchnákom, aby ste zabránili domácim miláčikom a zvieratám prístupu ku košu a šíreniu zápachov. Kôš pravidelne vyprázdňujte, umývajte a dezinfikujte pomocou antibakteriálneho spreju na povrchy Dettol a nezabudnite vyčistiť a dezinfikovať aj rukoväte a vrchnák.

Nezabudnite si umyť ruky

Ruky sú jednou z najdôležitejších príčin vzájomnej kontaminácie a infekcie v domácnostiach. Keď používate kuchyňu, uistite sa, že si umyjete ruky mydlom pred a po príprave jedla a predtým, ako začnete jesť