522 FOOD SAFETY 740X400

Veľa ľudí si myslí, že keď sme chorí a máme hnačku, je to následok otravy jedlom, ku ktorému došlo mimo našej domácnosti. V skutočnosti, k väčšine otravy jedlom dôjde doma a je priamym následkom slabej hygieny v kuchyni, kedy sa mikróby zo surových potravín (vrátane mäsa, hydiny, vajíčok, rýb a morských plodov, surového ovocia a zeleniny) prenesú na kuchynské povrchy alebo iné potraviny počas prípravy jedla alebo ak sa potraviny riadne neuvaria.

Vyhnite sa otrave jedlom a dodržte štyri C bezpečnosti potravín: Cross-Contamination (vzájomná kontaminácia), Cleaning (čistenie), Cooking (varenie) a Chilling (chladenie)

Štyri C hygieny potravín

Cross contamination (vzájomná kontaminácia)

Jednou z najčastejších príčin otravy jedlom je vzájomná kontaminácia. To znamená, že sa škodlivé mikróby náhodne prenesú z jednej potraviny na ostatné potraviny, zvyčajne rukami osoby alebo kuchynskými nástrojmi. Ale týmto zdravotným rizikám sa dá ľahko zabrániť:

umývajte si ruky mydlom a čistou vodou pred tým, ako sa dotknete potravín a okamžite po tom, ako budete manipulovať so surovými potravinami (napr. s mäsom, vajíčkami), chytať do rúk koše, dotýkať sa domácich miláčikov alebo keď pôjdete na toaletu. Dettol bezdotykový dávkovač mydla je skvelým spôsobom, ako predchádzať vzájomnej kontaminácii. Stačí podržať ruky a antibakteriálne mydlo bude automaticky dávkované.

  • umyte a dezinfikujte všetky povrchy okamžite po príprave jedla,
  • ideálne, používajte dosky na krájanie rôznych farieb pre surové potraviny a potraviny pripravené na konzumáciu,
  • potraviny zakrývajte alebo ich uchovávajte v utesnených nádobách, čím zabránite vniknutiu mikróbov,
  • surové potraviny skladujte a pripravujte oddelene od uvarených potravín a potravín pripravených na konzumáciu,
  • domácich miláčikov a zvieratá držte mimo priestoru na prípravu jedla a kde jete.

Cleaning (čistenie)

  • Dekontaminujte veci správnym spôsobom a v správnom čase, aby ste odstránili škodlivé mikróby a zastavili ich pred šírením na potraviny,
  • uistite sa, že všetky nástroje a zariadenie sú pred tým, ako ich použijete, čisté,
  • pravidelne umývajte a dezinfikujte veci, ktorých sa ľudia často dotýkajú, ako napr. kohútiky/vodovodné batérie, kľučky na skrinkách a vypínače,
  • umyte všetky povrchy na prípravu jedla pomocou Dettol antibakteriálneho spreju na povrchy alebo pomocov antibakteriálnych obrúskov  okamžite po príprave jedla,
  • používajte papierové alebo jednorazové utierky, ak je to možné, a keď potrebujete použiť opätovne použiteľné utierky, dekontaminujte ich medzi každou úlohou (a nepoužívajte rovnakú utierku nikde inde v priestore). 

Cooking (varenie)

Mäso dôkladne uvarte, aby ste zabili škodlivé mikróby, ktoré spôsobujú otravu jedlom. Ak chcete skontrolovať, či je mäso uvarené, zasuňte nožík do najhrubšej časti, nemal by byť žiaden náznak ružového mäsa a vytekajúca šťava by mala byť čistá. Pri opätovnom zohrievaní jedla sa uistite, že sa para dostane cez celé jedlo a nikdy jedlo nezohrievajte viackrát. 

Chilling (chladenie)

Potraviny udržiavajte v chlade (0–5 °C, 32–41 °F) alebo zamrazené, čo spomalí rast škodlivých baktérií. Vždy skontrolujte pokyny na skladovanie a dátum „spotreby“ uvedený na obale potravín. Ak máte nejaké zvyšky, zakryte ich a odložte do chladničky alebo mrazničky do dvoch hodín od uvarenia, ale najprv sa uistite, že vychladli. Rozdeľte ich do menších nádob, aby ste v prípade potreby urýchlili chladenie.