44 FIRST AID AND WOUND CARE

Od chvíle, keď vaše dieťa spraví svoje prvé krôčky, bude padať pri učení, rozvíjaní sa a hre. Dokonca aj u dospelých nie je nezvyčajné, že sa príležitostne porežú alebo porania. Zatiaľ čo sa telo samo hojí rýchlo, použitie jednoduchej prvej pomoci môže pomôcť drobné rany hojiť rýchlejšie ako infikované rany.

Prečo je prvá pomoc dôležitá?

Keď je naša pokožka zdravá a neporušená, poskytuje prirodzenú bariéru proti mikróbom. Ale keď je naša koža poranená, napríklad kvôli rezu, odrenine alebo hryznutiu, dvere sú otvorené pre mikróby, aby nám vošli do tela. Vlhké, teplé a výživné prostredie sa potom stáva ideálnym prostredím pre baktérie, aby sa usadili a množili..

Rana sa infikuje, keď:

  • mikróby, ktoré normálne žijú neškodne na našich organizmoch vojdu do rany z okolitej zdravej kože
  • je kontaminovaná mikróbmi z nečistôt, zvierat alebo ľudí počas zranenia
  • mikróby zo vzduchu "pristanú" na rane
  • sa rany dotknete neumytými rukami alebo inými vecami, ktoré sú kontaminované mikróbmi

Či sa rana stáva infikovanou a ako rýchlo závisí od viacerých faktorov. Patrí medzi ne typ kontaminujúcich baktérií, typ rany, hĺbka rany, umiestnenie, krvné zásobenie okolia, prítomnosť kontaminovaného prostredia a úroveň imunitnej reakcie organizmu pre inváziu mikroorganizmov. Niektoré ranové infekcie môžu byť závažné a nemôžeme sa vždy spoliehať na antibiotiká, aby ich vyliečili (ako je napríklad infekcia spôsobené MRSA). Je známe, že jedným z dôsledkov, keď je rana infikovaná je, že sa nedokáže vyliečiť. Použitie antiseptík je preto veľmi cenné opatrenie pre zabránenie infekcii a prípadnému následnému oneskoreniu hojenia rán.

Jednoduchá prvá pomoc na zabránenie infekcii drobných rán

  • Očistite si ruky pred a po chytaní rany pomocou antimikrobiálneho mydla alebo antibakteriálnym gélom na ruky na báze alkoholu
  • Vyčistite ranu pod čistou tečúcou vodou a s antiseptickým prípravkom
  • Jemne osušte kožu okolo zranenia
  • Naneste antiseptický krém, ktorý zabije zostávajúce mikróby a baktérie
  • Chráňte ranu tým, že ju zakryjete a pravidelne meňte obväz
  • Nezabudnite na dobrú hygienu umývania rúk

Ak rana neprestáva krvácať, vykazuje známky infekcie, ako je začervenanie alebo opuch, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.